Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Quỳnh Phụ - Thái Bình

Một số hình ảnh ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11 - 2018


Một số hình ảnh Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam và tổng kết phong trào thi đua năm học 2017 - 2018


Nguồn: BGH Trường Mầm non Quỳnh Khê